Så här går det till

 • FÖRFRÅGAN

  Förfrågan inkommer och vi bokar in ett kostnadsfritt, kortare, kundmöte för att på plats titta på projektet.

 • KUNDBESÖK

  Vi tar mått och ställer frågor kring renoveringen på en detaljerad nivå. Vi är noga med att upplysa dig om vilka renoveringsåtgärder som är ett absolut måste och vilka du kan vänta med. Ni får tillfälle att ställa frågor om vårt företag, hur vi arbetar, samt övriga frågor kring det planerade projektet. 

  KUNDBESÖK

 • OFFERT

  En kort tid efter vårt besök skickar vi en offert baserad på våra beräkningar. I offerten får du en detaljerad lista på det som skall åtgärdas samt vilket material som skall användas. Här anges det även ett preliminärt startdatum och slutdatum för projektet. 

 • GODKÄNNANDE

  När ni accepterat vår offert bokar vi in ett möte för kontraktsskrivning.

  GODKÄNNANDE

 • KONTRAKTSKRIVNING

  Här finns det möjlighet att göra vissa ändringar eller tillägg i kontraktet. Vi bestämmer ett exakt startdatum för projektet och det beräknade slutdatumet. Vi går även igenom vilka betalningsvillkor som skall gälla. 

 • PROJEKTSTART

  Innan vi påbörjar arbetet bör ni ta kontakt med er bostadsrättsförening och meddela planerat projekt för ett eventuellt godkännande/tillstånd. Om ni bor i ett hus kan det eventuellt krävas ett bygglov, beroende på vad som skall renoveras/byggas. Slutligen träffar du oss för att gå igenom din hantverkares arbetstider samt överlämnar nycklar om detta krävs.

  PROJEKTSTART