Miljö & Kvalitet

Vårt mål är alltid att infria kundens förväntningar och mer därtill, även för de mest krävande uppdrag. Vi arbetar strikt enligt fastställda rutiner som anger sättet för genomförandet av de olika arbetsmomenten samt för det material som ska användas.

Våra medarbetare deltar aktivt i utbildningar och kurser som omfattar teoretisk och praktisk kunskap om de senaste teknikerna och materialen. Detta för att möta de ökade kraven i vår bransch. Kunskap om den senaste tekniken och val av byggmaterial möjliggör ett mer effektivt arbetssätt, vilket bidrar till minskad arbetstid och i slutändan minskade kostnader.

Detta gör att du som kund får en billigare tjänst utan avkall på kvalitén.

Vi gör allt för att ni som kund ska få det som avtalats inom ramen för
utseende – funktion – tid – och kostnad.